tirsdag 23. mars 2010

Ting 12 Trender

Amen! Det er vel ikke så mye mer å si etter å ha lest om trender framover, sematisk web og mobile løsninger.

Kulturnett skal trolig over på Drupal og vi kommer til å samarbeide med andre kulturnett for å lage løsninger som fokuserer på brukerne. I tillegg vil det bli mulig for brukerne å kommentere det meste av det som vil ligge i portalen av redaskjonelt stoff og databaser.

Et kompetansesenter for digitalisering som er under opprettelse her i M&R vil være en viktig faktor for at brukerne når den informasjon som de har behov for. Digitaliseringsmeldinga, bibliotekmeldinga og museumsmeldinga legger klare føringer på at institusjonene skal digitalisere og gjøre informasjonen tilgjengelig.

Mobile løsninger har kulturnett hatt som fokus lenge, men mobilnettet var for dårlig bare noen år tilbake. Nå med 3g og 3gs så går det mye raskere. I tillegg så er informasjonen blitt mer tilpasset smartmobiler. Avisene har vært tidlig ute med egne løsninger for f.eks Iphone.

Mulighetene er derfor mange når en skal tenke ut nye tjenester i en portal eller til en tjeneste

Ting 11 Mashups

Jeg har sett på Insider arts og et museum i Dublin (de to første som kommer opp når en søker på museum).
Em mashup mellom google kart og nettstedet til museet i Dublin er grei. Vi har en del mashups i Kulturnett. Alt dette blir laget og adminsitrert fra Oslo.
Det som kanskje kan være mest interressant er koblingen som Insider arts gjør mellom bilder i portalen og flikr eller til kunstverk. Det er interressant. Vi har i kulturnett laget mashups mellom kart og kulturminner, artikler, bilder.
Mashups har alltid fungert bra og anses som en tjeneste som er svært nyttig på kart. Å lage slike koblinger er en grei og enkel måte å sende brukeren videre til mer informasjon.

Ting 10. Kart

Kart og kartprogram bruker jeg hele tiden i jobben min. Tar og ut kart til artikler med printscreen eller lager koblinger til kart. Tar og ofte ut luftfoto.
I tillegg til googlemaps bruker jeg og kartversjoner på visveg, 1881, GisLink osv. De fleste tjenester, som f. eks, Digitalt fortalt har i dag en eller annen form for georeferering. Bruker mye kart på Kulturnett.no slik at en kan finne kulturinstitusjoner i Møre og Romsdal.
Moro er det med google earth og google sky!

Og har man glemt å trykke inn tripptelleren så nytter jeg karttjenester for å skrive opp kilometer på reiseregning.

I tilleg bruker jeg gps på Iphone og da trenger en ikke en egen navigasjon i bilen :-)

Ting 9.

På IKA og Kulturnett MR har vi brukt googledocs en stund. Slik kan vi jobbe i samme dokument. Det eneste store minuset med googledocs er retteprogram og nynorskversjon. Som arbeidsdokument fungerer det helt suverent.
I tillegg jobber jeg foreksempel på dokument sammen med personer fra Sogn og Fjordane, Trøndelag og Oslo. Vi jobber i samme dokument via nettet og oppdateringene er der at once! Slutt med å sende og merke tekst med forskjellig farge osv.

ISUU kjenner jeg og til fra før, men vi har ikke benyttet denne fordi vi gir fra oss en del rettigheter som blir lagt ut. Men delikat er den.

Nordland har lagt inn denne i ISUU hvis noen vil ta en titt:
http://issuu.com/arkivinordland/docs/personalhistorie

Andre samling

Siden jeg ikke har vært flink med å følge studiet ble utbytte for meg trolit dårligere enn for de som har studert hardt. Det positive med den andre samlingen var at Frøydis ga meg en ny giv og jeg har derfor intensivert arbeidet og kommet sånn passe ajour.
Gjennomgangen av 1-8 var nyttig, men jeg merker at en slik dag med mange verktøy og tjenester sliter på hodet og da føles en del av verktøya som meningsløse.

En del av det vi lærer og går igjennom på kurset kan helt klart relateres til jobben min og noe av det er allerede tatt i bruk. Andre verktøy og tjenester har et potensiale og vil helt sikkert bli brukt i fremtiden.
Mens ting som Delicious og egen wiki (Pbworks) vil nok ikke blir benyttet i denne omgang.

thats all!

Ting 8. Wiki

Bruker ofte wiki når jeg søker etter informasjon. Ofte blir jeg skuffet da det er lite å hente innenfor enkelte fagfelt som historie og arkeologi. Det er for få som legger inn og kvaliteten på informasjon som er lagt inn er av og til bob, bob. Likevel et greit oppslagsverktøy.

Jeg har tidligere skrevet inn i Wiki, men er sluttet med det pga av tidspress på andre oppgaver som jeg ser på som viktigere. Her er et eksempel på noe jeg skrev inn for noen år sidenhttp://nn.wikipedia.org/wiki/Bronse%C3%B8ksa_fr%C3%A5_Hannasvik

På siste kurs oppretta jeg og en  egen Wiki i P.bWorks http://kulturnettmr.pb.works.com/
Dette var noe som Frøydis gikk gjennom. Greit å kjenne til hvis en trenger det i jobbsammenheng.

Ting 7. Søking, sosiale bokmerker, metadata

Først til søking og det gjør jeg hele tiden. Mest googling, men av og til med andre søkkeverktøy. Vi har og integrerte søk i kulturnett sin hjemmeside.

Delicious
Var litt nyskjerrig på delicious bokmerking, men fant ut at dette ikke er noe for meg. Alt for mange steg for å bokmerke og jeg tror at systemet mitt for favoritter holder lenge. Å nå tak i favoritter og tagge sider med stikkord har jeg ingen direkte nytte av. Heller ikke å nå tak i favoritttene fra hvor som helst i verden. Får av og til tips om sider og da bokmerker jeg de på den vanlige, men gammeldags måten.
Har sett på andres tagger av sider og stoff, men finner det lite tjenlig å bruke tid på dette siden jeg ikke er på leit etter noe spesielt. Blir som å surfe i andre bokmerker og tagger uten mål å mening.

Ekstraoppgaven var å oppretta en konto og det gjorde jeg: delicious.com/janaakvik men gikk fort ut igjen etter å ha lagt inn en side. La dette og på toolbaren, men denne tjenesten blir nok lite brukt av meg personlig.


Har og googlet meg selv og min arbeidsplass og det blir ganske mange treff etterhvert. Ufattelig mye gammalt jobbrelatert stoff. Finner og en del stoff siden jeg er aktiv i lokalmiljøet.